Podstawowa opieka zdrowotna nocna i świąteczna

W przypadku:
  • nagłego zachorowania,
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy, 
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia,
pacjenci Miasta i gminy Kamień Krajeński mogą uzyskać pomoc medyczną w Podstawowej Opiece Zdrowotnej Nocnej i Świątecznej funkcjonującej w Więcborku, ul Mickiewicza 26 - Wejście Główne do Szpitala, w dniach:
  • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 18:00 do 8:00 dnia następnego,
  • w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach: od 8:00 do 8:00 dnia następnego, 

Numer telefonu: 52 311 18 09 

Ważne!

Nie należy korzystać z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w celu uzyskania skierowania do specjalisty lub recept na leki w ramach leczenia chorób przewlekłych.